Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Martin Zima se sídlem I. ulice 44, Vinařice 273 07, IČ: 08357366 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zpracovávala vaše osobní údaje.

Beru na vědomí, že podle zákona ochraně osobních údajů a Nařízení 2016/679 (GDPR) mám:

Právo být informován, jaké osobní údaje o mne správce zpracovává.

Právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich aktualizaci či opravu.

Právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě jejich omezení zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na stížnost u dozorového úřadu a dále

Právo na přenositelnost svých osobních údajů.

Využití cookies

Tento web využívá pro svou funkci cookies, pokud náš web navštívíte, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory, kterým se říká cookies. Cookie je soubor písmen a čísel, který může obsahovat osobní údaje a ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo na pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies jsou nezbytné pro správné zobrazení a funkce webu, jiné pro analytiku, měření návštěvnosti, cílení reklamy apod.

Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na našich stránkách, považujeme to za projev vaší vůle, že s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce ve vašem prohlížeči.

Správce prohlašuje, že:

Všem zpracovávaným osobním údajům věnuje náležitou ochranu. Zpracování osobních údajů svěřuje pouze důvěryhodným zpracovatelům, se kterými má uzavřené smlouvy o Zpracování osobních údajů podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679.

Nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování.